Lisa Franken

Lisa Franken : #Iedereenjeugdwerker


Lisa Franken van De Ambrassade streeft ernaar dat iedereen die met kinderen en jongeren werkt méér jeugdwerker durft te zijn. Kinderen moeten meer ruimte krijgen om te ademen en die krijgen ze alleen in het jeugdwerk, maar alleen daar is onvoldoende. Hoe kan iedereen die zich rond het kind bevindt toch fungeren als jeugdwerker?

Lisa Franken, gedreven jeugdwerker en vrijwilliger in hart en nieren. Geboeid door werken met vrijwilligers, enthousiast over alles wat met jeugd(werk) te maken heeft. Streeft naar meet jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Jeugdwerk is er niet voor zichzelf, maar wel om kinderen en jongeren te verbinden en te versterken. De samenleving is een pak complexer geworden, de druk op kinderen en jongeren neemt toe, jongeren krijgen minder ruimte om te experimenteren en krijgen zelden een tweede kans. Meer dan ooit is het belangrijk om te strijden voor meer plaatsen

waar kinderen en jongeren echt ruimte krijgen. Die ruimte krijgen jongeren in het jeugdwerk. Maar we kunnen het niet alleen. Kinderen en jongeren spenderen veel méér tijd op school, thuis of in de sportclub dan dat ze in het jeugdwerk zijn. Daarom is het zo belangrijk dat elke sportanimator, elke ouder, elke welzijnswerker en politieagent die veel contact heeft met kinderen en jongeren méér de jeugdwerker in zichzelf bovenhaalt: zich veel meer naast jongeren zet in plaats van erboven, de mening van jongeren actief stimuleert, de kracht van de groep positief inzet, de jongere leert om verantwoordelijkheid te nemen, met vallen en opstaan. Dàn zijn we aan het bouwen aan een samenleving die actief investeert in kinderen en jongeren. Een pleidooi naar iedereen die met kinderen en jongeren werkt om méér jeugdwerker te durven zijn.

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

van dinsdag tot en met vrijdag - doorlopend open van 10u00 tot 17u00
op zaterdag doorlopend open van 10u00 tot 16u00

SLUITINGSDAGEN 2021

allerheiligen maandag 1 november
wapenstilstand donderdag 11 november