Privacy beleid


Privacy-beleid Uitbureau Gent vzw – laatste update op 11/05/2018

Uitbureau Gent is een erkend ticketverkoper en verkoopt tickets in naam van derde partijen die een evenement organiseren of sponsoren. We verwijzen naar deze artiesten, verkopers, plaatsen, promotors of sponsors van wie we tickets krijgen om aan u te verkopen als onze "organisatoren". We zullen uw informatie met onze evenementpartners delen met welke wij een overeenkomst hebben en die op hun beurt een eigen privacy beleid hebben uitgewerkt.

Uitbureau Gent is een databeheerder (i.e. een verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) van alle informatie die Uitbureau Gent over u verzamelt en ontvangt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.
De organisator en Uitbureau Gent vzw respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en bij telefonische aankoop of aan de balie in de Veldstraat 82B, 9000 Gent.
Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de website, en het gebruik dat de organisator en Uitbureau Gent van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uitbureau Gent fungeert als tussenpersoon tussen de aankoper van de tickets en de organisator van het event. Na afloop van een ticketverkoop worden uw gegevens bezorgd aan de organisator (dit beperkt zich tot adresgegevens en e mail adressen en hebben enkel betrekking op uw aankoop van de tickets voor een bepaalde voorstelling). Deze organisator ondertekent het privacy beleid gevoerd door Uitbureau Gent vzw en engageert zich eveneens om een eigen privacy beleid te voeren.

Bij vragen over het beleid van de organisator kan u Uitbureau Gent contacteren en zullen wij u de nodige contact gegevens bezorgen.

1. Registratie van persoonsgegevens bij aankoop van tickets online
Bezoekers van deze website kunnen zich via de site registreren. Daarbij kunnen volgende soort gegevens verwerkt worden: Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres ... of persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke interesses.
De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door de organisator opgenomen in de databank van de organisator en Uitbureau Gent vzw, met maatschappelijke zetel in de Kammerstraat 19, 9000 Gent. Gebruikers die zich registreren via deze site, geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacy beleid.

2. Registratie van persoonsgegevens bij aankoop van tickets aan de balie of aan de telefoon
De baliebediendes in loondienst van Uitbureau Gent ondertekenen het privacy beleid, aan de telefoon of aan de balie vragen zij uw gegevens op zoals online. Zij zullen u uitdrukkelijk “mondeling” vragen of u de nieuwsbrief van het Uitbureau wenst te ontvangen. Het privacy beleid ligt eveneens ter inzage op de balie van het Uitbureau in de Veldstraat 82B te 9000 Gent. U kan ten allen tijde ook daar uw gegevens opvragen of u kan weigeren bepaalde info te geven. (Hou er dan ook rekening mee dat wij u niet kunnen contacteren bij annulatie of wijzigingen van het evenement)

3. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De organisator of Uitbureau Gent kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor meerdere verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: de afhandelingen van bestellingen van tickets, het op de hoogte houden van wijzigingen in het aanbod, het toesturen van nieuwsbrieven van de organisator of van Uitbureau Gent, statistisch onderzoek, werkplanning en het bestrijden van fraude en inbreuken.
De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie Ilse Everaert bij Uitbureau Gent vzw, Veldstraat 82B, 9000 Gent of de organisator zelf (deze kan u aanvragen bij het Uitbureau, via mail, brief of mondeling aan de telefoon of aan de balie). U krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over u worden bijgehouden.
Bij elke communicatie via e-mail (indien geautomatiseerde nieuwbrief), geven wij u de eenvoudige mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

4. Doorgeven van gegevens aan derden
De door u verstrekte gegevens worden ter beschikking gesteld van de geregistreerde persoon zelf, gerecht en politiediensten, de organisator van het evenement waarvoor u tickets reserveerde en/of aankocht.
Uitbureau Gent verkoopt en geeft geen klantgegevens door aan derden, die geen relatie hebben tot de aankoop van tickets door een bepaalde klant.

5. Inzage en correctie van gegevens
De gebruiker of abonnee heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. U stuurt hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij Uitbureau Gent vzw, Veldstraat 82B, 9000 Gent. U krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over u worden bijgehouden door Uitbureau Gent vzw.

6. Termijn van bijhouden van uw gegevens
Er staat geen termijn op het bijhouden van uw gegevens, zolang wij niet uw nadrukkelijke vraag tot verwijdering uit ons bestand ontvangen, kunnen uw klantgegevens bijgehouden worden.

7. Cookies
Bij internetbezoek plaatst Uitbureau Gent vzw cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar deze website surft. Het is de bedoeling hierdoor een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Elke gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar browser zodanig te configureren dat hij waarschuwt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In dat geval kan de goede werking van de site niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. Met trafiek- en profielanalyse kan dan de werking en het dienstenaanbod van deze website verder geoptimaliseerd worden. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt.

8. Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacy beleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

9. We maken gebruik van standaardbeveiligingsmaatregelen
We beschikken over beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Welke standaardbeveiligingsmaatregelen we gebruiken hangt af van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. We kunnen u niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig zal zijn. We raden u aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Dit betekent dat u uw wachtwoorden niet mag delen.
Deel ook nooit uw kredietkaartnummer of andere financiële of vertrouwelijke informatie mee in uw e-mail.
Online betalingen met kredietkaart en bankkaarten gebeuren via Ingenico, ook zij hebben een privacy beleid dat u hier kan raadplegen: https://ingenico.be/nl/privacy-policy

9. Contact
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u de organisator of Uitbureau Gent vzw contacteren:
• Uitbureau Gent vzw, bezoek en postadres: Veldstraat 82B – 9000 Gent – tel 09 233 77 88 – info@uitbureau.be
• Privacy verantwoordelijke binnen Uitbureau Gent vzw is Ilse Everaert, te bereiken via bovenstaande contactgegevens


Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

van dinsdag tot en met vrijdag - doorlopend open van 10u00 tot 17u00
op zaterdag doorlopend open van 10u00 tot 16u00