Puppetbuskers: Cie Dès Demain (Fr) "Ce qui deviennent les choses"Op een mooie dag gaan Léon en Basile wandelen. Léon is anders-valide, Basile staat te zijnen dienste. En ondanks de schijnbare rust van dit uitstapje, is de link die beide personages verbindt veel meer dan de eenvoud die hij uitstraalt. Léon misbruikt zijn positie als andersvalide. Verbitterd en chagrijnig als hij is, lijkt niets hem te kunnen plezieren ondanks alle inzet en goede wil van Basile. Deze laatste onderwerpt zich zonder mopperen aan de grillen en nukken van de eerste.

Beetje bij beetje verschijnen er vreemde veranderingen die ons de ware natuur van beiden zullen tonen. Zij doen ons met een heel andere blik naar deze relatie kijken … !!!