Puppetbuskers poppentheater: Compagnie ça & la “Kamidopof” (Fr)Klop klop klop! Wie is daar? Een mantel zonder hoofd? Een hoofd zonder benen? Een
ENORM hoofd vol met … armen?
De Kamidopof is een pop en een theater, een beetje anders dan gewoon, een spectrum,
een boeman, een “zijn” dat fascineert en kriebelt.
Dit kleine spektakel heeft tot doel om het publiek verstrooiing te bieden in de letterlijke zin van het woord: het publiek meenemen naar een andere plaats.