Vertelling/Lezing

Roger Van Bockstaele - GENT de stad van JACOB van ARTEVELDE.

Een presentatie over het historisch erfgoed dat nog terug te vinden is in de stad en over de ambachtsgilden uit die tijd door Roger Van Bockstaele, Eredeken van Kon. Dekenij Patershol vzw.
Assistentie: Trees Coene, Dekenin
Lees meer

 

Mieke Felix - Kahaani Vertelling: De nooit gemaakte film

Pasolini was geen soixante-huitard, hij vond het maar niets, die zogenaamde opstand van verwende rijkeluiskindjes. In datzelfde jaar werkte hij aan een film over de apostel Paulus. Of ging die eigenlijk over iets anders? Over een droom, over de revolutie? Over wat daarna komt?
Lees meer

 

Chris Cordemans - Mieke Felix - Jan Van hoof - Katharen voor de inquisitie.

In 1324 wordt Gauzia Clergue beschuldigd van ketterij. De notulen van haar ondervraging zijn volledig bewaard. Op basis van deze authentieke documenten wordt haar proces opnieuw tot leven gebracht in het indrukwekkende decor van de Gruuthuuskelder. Herneming wegens succes.
Lees meer

 

Chris Cordemans - Mieke Felix - Jan Van hoof - Katharen. Een kennismaking

Vreemd genoeg werden katharen niet vervolgd omdat ze onchristelijke ideeën promoten. Integendeel, zou je zelfs kunnen zeggen. En nog vreemder is het dat de Kerk opriep tot een heuse kruistocht tegen hen - en, om hen voorgoed te verdelgen, ook de inquisitie uitvond.
Lees meer

 

Mieke Felix & Marleen Van Remoortere - Kahaani Vertelwandeling: Een wolf in de abdij

In het midden van de 12de eeuw werd in Gent het oudste dierenepos van de middeleeuwen geschreven: Ysengrimus.
Lees meer

 

Mieke Felix - De Groote Oorlog: MOGELIJKHEID VAN VREDE.

Op 29 juli 1914 houdt Jean Jaurès in Brussel zijn allerlaatste toespraak, een oproep tot verzet tegen de oorlog. Vrede is nog mogelijk, beweert hij. Twee dagen later wordt hij in Parijs vermoord. Maar wat als dat niet was gebeurd? Zouden we dan nu in een andere wereld leven?
Lees meer

 

Mieke Felix - De Groote Oorlog: ONGEDIERTE.

April 1915: voor het eerst wordt gas ingezet als oorlogswapen. Mei 1915: in Berlijn pleegt een joodse vrouw zelfmoord. Oktober 1915: publicatie van Franz Kafka's verhaal over een man die veranderd is in een kever. Wat heeft het één met het ander te maken?
Lees meer

 

Mieke Felix & Marleen Van Remoortere - Kahaani Vertelwandeling: Martha, Mina, Jan, Georgette en de anderen. Kinderen in de school aan het Klein Raamhof

  • 17 juli 2018 - 20 juli 2018
  • School Van Toen
  • Genre: wandeling - Rondleiding - Vertelling

In 1913 is het schooltje ongeveer 10 jaar oud. In 1943 wordt het het 'luizenschoolken' genoemd. Met drie foto's in de hand wandelen we door het gebouw en door 30 jaar geschiedenis. Kinderen van toen vertellen hun verhaal.
Lees meer

 

Mieke Felix & Marleen van Remoortere - Kahaani Vertelwandeling: Welig wijf zonder man

Vier begijnen vertellen over hun leven - in de 14de eeuw nadat één van hen op de brandstapel is gestorven - ten tijde van de Calvinistische Republiek in de 16de eeuw - of in 1873, wanneer ze allemaal moeten verhuizen.
Lees meer

 

Mieke Felix - De Groote Oorlog: PARALLELLEPIPEDUM.

In 1916 draait de oorlog vierkant. Om hem weer in beweging te krijgen worden onhandelbare tuigen ingezet: tanks. Iedereen is gek geworden. Dat vinden ze ook in Zürich, waar een groep jongelui een krankzinnig antwoord geeft op de waanzin: DADA!
Lees meer

 

Pagina 1 / 2