Eva Vereecke


Eva Vereecke - #IedereenjeugdwerkerEva Vereecke van De Ambrassade streeft ernaar dat iedereen die met kinderen en jongeren werkt méér jeugdwerker durft te zijn. Kinderen moeten meer ruimte krijgen om te ademen en die krijgen ze alleen in het jeugdwerk, maar alleen daar is onvoldoende. Hoe kan iedereen die zich rond het kind bevindt toch fungeren als jeugdwerker?

Eva Vereecke, al 7 jaar directeur De Ambrassade, al 17 jaar werkzaam in Vlaams jeugdwerk en jeugdbeleid. Gedreven door jeugdparticipatie, jeugdbeleid, jeugdwerk en jeugdinformatie. Altijd op zoek naar bruggen bouwen tussen domeinen en sectoren om kinderen, jongeren en hun organisaties optimale kansen te geven.

Jeugdwerk is er niet voor zichzelf, maar wel om kinderen en jongeren te verbinden en te versterken. De samenleving is een pak complexer geworden, de druk op kinderen en jongeren neemt toe, jongeren krijgen minder ruimte om te experimenteren en krijgen zelden een tweede kans. Meer dan ooit is het belangrijk om te strijden voor meer plaatsen waar kinderen en jongeren echt ruimte krijgen. Die ruimte krijgen jongeren in het jeugdwerk. Maar we kunnen het niet alleen. Kinderen en jongeren spenderen veel méér tijd op school, thuis of in de sportclub dan dat ze in het jeugdwerk zijn. Daarom is het zo belangrijk dat elke sportanimator, elke ouder, elke welzijnswerker en politieagent die veel contact heeft met kinderen en jongeren méér de jeugdwerker in zichzelf bovenhaalt: zich veel meer naast jongeren zet in plaats van erboven, de mening van jongeren actief stimuleert, de kracht van de groep positief inzet, de jongere leert om verantwoordelijkheid te nemen, met vallen en opstaan. Dàn zijn we aan het bouwen aan een samenleving die actief investeert in kinderen en jongeren. Een pleidooi naar iedereen die met kinderen en jongeren werkt om méér jeugdwerker te durven zijn.

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

Dinsdag tot en met zaterdag
van 10u00 tot 16u00

SLUITINGSDAGEN 2020
woensdag 11 november
vrijdag 25 december